Cӑsuța cu cӑrți Popești - Leordeni

     Cӑsuța cu cӑrți este un proiect implementat ȋn 2022 și reprezintӑ amplasarea unei cӑsuțe din lemn ȋn parcul de pe Str. Drumul Fermei unde am lӑsat periodic cӑrți pentru citit. Acest concept de bibliotecӑ stradalӑ ȋși propune sӑ ȋncurajeze cititul dar și responsabilitatea social ȋn rândul locuitorilor, ȋn sensul cӑ oricine poate lua cӑrți de aici dar va trebui sӑ le returneze și totodatӑ oamenii pot aduce ei cӑrți la cӑsuțӑ.

     Tot ce a ȋnsemnat costuri și mentenanțӑ  mi le-am asumat iar cӑrțile au fost donate de edituri, ong-uri sau oameni simpli care au apreciat acest proiect.

Regulament cӑsuței este următorul:
🔖 Împrumutӑ o carte și înapoiaz-o dupӑ ce o citești.
🔖 Lasӑ o altӑ carte la schimb sau lasӑ o carte pentru comunitate.
🔖 Așeazӑ frumos cӑrțile și asigurӑ-te cӑ ai închis bine ușa.
 

Bugetare participativӑ

     În 2021, printr-o adresӑ scrisӑ cӑtre Primie dar și prin postӑri publice pe Facebook, am propus  implementarea proiectului Bugetare Participativӑ. Prin acest proiect cetӑțenii au posibilitatea de a propune diferite proiecte care se ȋncadreazӑ ȋntr-un buget stabilit apoi tot cetӑțenii le voteazӑ pe cele mai interesante iar Primӑria este obligatӑ sӑ le implementeze.

     Pentru ca lucrurile sӑ fie cât mai ușoare, la acel moment am propus proiectul deja documentat, adicӑ nu era doar o idee ci erau specificate toate criteriile, regulament, etc. La acel moment doar USR Popești Leordeni a apreciat acest proiect și l-au preluat pentru a-l supune la vot ȋn Consiliul Local.

     Din pӑcate abia anul acesta s-a format o majoritate politicӑ ȋn Consiliul Local astfel ȋncât sӑ treacӑ proiectul, ȋn rest, an de an am tot propus proiectul și mereu era respins. Toți consilierii PNL și Pro România au respins ȋn continuu acest proiect.

Marcaje pe trotuare

     Prin acest proiect urmӑream realizarea unor mesaje pe trotuare prin care cetӑțenii sӑ fie ȋndemnați sӑ pӑstreze curӑțenia ȋn oraș. Pentru acest proiect reușisem sӑ obțin finanțare din partea unei asociații dar s-au strâns și voluntari dornici de implicare.

     Mesajele șabloanelor pe care voiam sӑ le realizӑm eru urmӑtoarele:

  • NU ARUNCA CHIŞTOACE. STRADA NU E SCRUMIERĂ.
  • FII SPORTIV! ARUNCA LA COŞ!
  • IMPLICĂ-TE! PĂSTREAZĂ ORAŞUL CURAT.
  • GUMA DE MESTECAT STĂ MAI BINE ÎN COŞUL DE GUNOI DECÂT PE TALPA PANTOFULUI TĂU

     Mai interesant a fost cӑ o parte din voluntarii acestui proiect au fost copii și au fost fericiți sӑ ajute la realizarea acestor marcaje dar mai ales la final când au primit diplome de participare acordate micilor civici.

     Din pӑcate evenimentul a fost umbrit de Primӑria Popești Leordeni care dupӑ ce ȋn prealabil mi-au dat acordul ȋn scris pentru a realiza aceste marcaje ȋn locuri bine stabilite și convenite cu aceștia, administratorul orașului și-a dat seama cӑ nu este de acord și a trimis Poliția Localӑ sӑ opreascӑ tot.

     Nu vӑ puteți imagina reacția unor copii, care știau cӑ fac ceva bine și frumos, când au vӑzut cӑ a venit poliția sӑ ne opreascӑ. Am continuat ȋntr-un ansamblu rezidențial și am reușit sӑ trecem peste acest moment neplӑcut.

Strop de aer

     Exasperat de praful de pe strӑzi și de poluarea aerului, am achiziționat și instalat un senzor pentru mӑsurarea calitӑții aerului care este amplasat pe Drumul Fermei. Senzorul mӑsoarӑ PM10, PM25.

     Problema este cӑ orașul are nevoie de senzori profesionali cu ajutorul cӑrora sӑ putem mӑsura cu adevӑrat poluarea din oraș.

     Puteți urmӑri senzorul pe pulse.eco (Bucharest)