Creșele/grӑdinițele și școlile trebuie sӑ fie una dintre prioritӑțile administrației locale

     În cazul nostru, din pӑcate, aceastӑ nevoie a fost folositӑ mai mult ca o “armӑ” pentru campania electoralӑ când se ȋncerca “ȋmpușcarea” voturilor cu fel și fel de promisiuni și improvizații.

 

 

     Primul lucru care trebuie fӑcut este acela de a consulta cifrele ultimului recensӑmânt cu privire la copiii din Popești Leordeni și care au domiciliul declarant aici, categorisiți pe vârste și realizatӑ o previziune pentru necesarul locurilor ȋn unitӑțile de ȋnvӑțӑmânt.

 

 

     În completarea acestor date trebuie fӑcut un sondaj “la fierul ierbii” prin implicarea cetӑțenilor, a oamenilor care pot mobiliza grupuri de cetӑțeni astfel ȋncât sӑ se ȋncerce aflarea numӑrului cât mai real al numӑrului de copii pe grupe de vârste și pentru a anticipa necesarul REAL al locurilor din instituțiile de ȋnvӑțӑmânt. Aceste date trebuie coroborate cu durata de finalizare a unor unitӑți de ȋnvӑțӑmânt noi.

 

 

     În cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 s-au oferit fonduri nerambursabile pentru construirea de creșe și grӑdinițe. Primӑria ar trebui sӑ identifice și sӑ exproprieze din fazӑ timpurie terenuri, cât ȋncӑ sunt libere și sӑ anticipeze momentul ȋnceperii lucrӑrilor de construire.

 

 

     Este evident cӑ viitorul Campus de pe Drumul Fermei nu o sӑ fie suficient pentru câți copii sunt ȋn zonӑ, lucru pe care l-am prezentat public și ȋn ședința de Consiliu Local din ziua votului când am luat cuvântul și am expus public aceastӑ problemӑ. Campusul a fost dimensionat pe date vechi. Între str. Mirӑslӑu și str. Şcolii ar trebui identificat cât mai repede un teren și demarate procedurile de expropriere.