Primarul copiilor

     Încӑ de pe bӑncile școlilor sau poate și mai devreme, tinerilor trebuie sӑ li se prezinte exemple de bune practice care ȋn timp sӑ-i formeze pentru a deveni temelia unei comunitӑți unite și puternice.

 

     Inițiative de voluntariat, campanii de reciclare, educație rutierӑ, combaterea bulling-ului online și offline, securitate pe internet, cursuri de prim ajutor și multe altele ar trebui sӑ fie programe pe care Primӑria, ȋmpreunӑ cu conducerile unitӑților de ȋnvӑțӑmânt, cu ONG-uri sau alte instituții ale statului ar trebui sӑ le susținӑ necondiționat.

 

     Pentru a putea crea o generație de tineri implicați ȋn comunitate, Primӑria ar trebui sӑ suținӑ conceptul de “Primarul și Consiliul Copiilor”. Asta presupune ca din rândul elevilor din clasele V-VIII sӑ se facӑ alegeri la nivel de clase, apoi la nivel de școli și din cei rӑmași ȋn cursa electoralӑ sӑ se aleagӑ Primarul și Consiliul Copiilor. Primӑria le va aloca un buget pentru diferite proiecte propuse de aceștia care desigur vor fi consiliați și de profesori ȋndrumӑtori.

 

     A venit timpul ca cei care conduc Primӑria Orașului Popești Leordeni sӑ asculte chiar și de copiii acestui oraș dar mai ales sӑ le asculte nevoile. Noi, adulții, luӑm decizii cu privire la viitorul acestui oraș doar cӑ ar trebui sӑ știm și nevoile celor tineri pentru cӑ lor “le lӑsӑm” orașul. Prin acest proiect orașul poate fi construit alӑturi dar mai ales pentru generațiile viitoare.

“Mens sana in corpore sano” – Minte sӑnӑtoasӑ ȋn corp sӑnӑtos

     Copiii și tineretul trebuie ȋncurajați pentru a face mișcare și sport astfel ȋncât sӑ creascӑ interesul de a interacționa fizic și sӑ socializeze cât mai mult ȋn detrimental telefoanelor și al rețelelor de socializare.

 

 

     În cazul acesta Primӑria ar trebui sӑ organizeze constant competiții de maraton (cum a fost cea din 2023), competiții de fotbal ȋntre cartiere sau echipe mici formate din cetӑțeni ai orașului (Cupa Cartierelor la Fotbal), piste de Pumptrack (role/skate/trotinete), bare de tracțiuni și aparate sportive urbane, competiții sӑptӑmânale de tenis de masӑ și alte activitӑți menite sӑ ȋntӑreascӑ vorba “Mens sana in corpore sano” – Minte sӑnӑtoasӑ ȋn corp sӑnӑtos. Sӑlile de sport și terenurile școlilor din oraș se pot utiliza ȋn zilele de weekend pentru astfel de activitӑți.

 

 

     Notӑ: imaginile prezentate mai sus sunt preluate de pe site-urile unor furnizori români (https://www.zarox-pumpyard.ro/ și https://www.facebook.com/BareTractiuniRomania) reprezentând lucrӑri finalizate de aceștia ȋn orașe din România sau de la competiții din alte orașe din țarӑ.

Clubul pensionarilor

     Seniorii orașului nu trebuie uitați iar aceștia ar trebui sprijiniți ori de câte ori putem, nu doar de sӑrbӑtori sau cu anumite ocazii.

 

 

     Consider cӑ Primӑria ar trebui sӑ identifice un spațiu pe care-l are ȋn patrimoniu ori sӑ ȋnchirieze un spațiu pentru a organiza Clubul Pensionarilor ȋn oraș. Un loc unde pensionarii orașului sӑ se poatӑ întâlni ȋn anumite zile și sӑ se revadӑ, sӑ socializeze și de ce nu sӑ se relaxeze la un joc de tenis de masӑ, table, rummy, șah, etc. Totodatӑ acesta ar fi un loc oportun unde sӑ fie atrase diferite ONG-uri din oraș și nu numai, pentru a-i ajuta cu diferite pachete și donații.

 

 

     În aceastӑ locație se poate amenaja și un frigider social, unde oamenii de bunӑ credințӑ pot lӑsa acolo diferite produse alimentare, cu timp mare de expirare iar persoanele care au nevoie pot lua de acolo diferite produse.

 

 

     Prin astfel de acțiuni dovedim cӑ ne pasӑ de cei din jurul nostru iar Primӑria trebuie sӑ fie un promotor al faptelor bune!