Regulament privind asigurarea suprafetei minime de spații verzi pentru lucrӑrile de construcții și amenajӑri autorizate pe raza orașului Popești – Leordeni

     Spațiile verzi sunt o necesitate, nu un moft sau un mod neprofitabil de utilizare a unui teren. În ziua de astӑzi când ȋncӑlzirea globalӑ este doveditӑ clar, este obligația noastrӑ sӑ dezvoltӑm un oraș de viitor pentru copiii și nepoții noștri. Actualmente ansmablurile de blocuri se construiesc fӑrӑ a se respecta suprafața minimӑ legalӑ de spațiu verde. De fapt, problema este cӑ initial se depune un proiect care mimeazӑ ceva spații verzi dar dupӑ emiterea autorizației de construire, acele spații se dezmembreazӑ și sunt transformate ȋn locuri de parcare sau se iau ȋn calcul “curțile” apartamentelor de la parterul blocurilor. Aceste curți sunt niște “variabile” și nici nu ar trebui luate ȋn calcul pentru cӑ oamenii ȋși pot pune pavele/betoneazӑ etc.

 

 

     Propunerea mea este ca prin Hotӑrâre de Consiliu Local sӑ se voteze un “Regulament privind asigurarea suprafetei minime de spații verzi pentru lucrӑrile de construcții și amenajӑri autorizate pe raza orașului Popești – Leordeni.” Printr-un astfel de regulament se dimensioneazӑ clar suprafața minimӑ de spatiu verde pentru toate tipurile de construcții raportatӑ la suprafața terenului dar și la alți indicatori specifici construcțiilor respective.

Un astfel de regulament existӑ ȋn orașe mari din România iar destinația zonelor verzi clar delimitate nu va putea fi schimbatӑ de dezvoltatori și nici de proprietari.

 

 

     În cazul construcțiilor de locuinte colective ar trebui asiguratӑ o suprafațӑ minimӑ de 30% din suprafața terenului.

Parc liniar

     Parcurile ȋn orașul Popești Leordeni lipsesc cu desӑvârșire. Locurile de joacӑ care și acestea sunt foarte puține sunt considerate parcuri de cӑtre administrația localӑ dar dacӑ ne uitӑm la ele sunt o aglomerare de copii și tineri de toate vârstele cu nevoi și pasiuni diferite de joacӑ care nu fac decât sӑ transforme aceste locuri ȋn zone nesigure, ȋnghesuite și greu de ȋntreținut.

 

     O soluție pe care o propun, mai ales pentru cartierul Popești Vest unde ȋncӑ mai este teren liber și unde vor urma mii de apartamente adicӑ zeci de mii de locuitori, ar fi conceptul de Parc liniar.

 

     Acest concept permite construirea unui parc pe o fâșie de teren, suficient de latӑ pentru a aborda nevoile tutror grupelor de vârstӑ pentru copii și care sӑ strӑbatӑ o suprafațӑ cât mai mare de teren (de ex.: De la strada Mirӑslӑu pânӑ la Centura). În felul acesta poziționarea locuitorilor fațӑ de accesul la un parc o sӑ fie egalӑ pentru toatӑ lumea. Nu este nevoie sӑ strӑbați 2-3 strӑzi fӑrӑ trotuare pentru a putea ajunge la parc ci este nevoie doar sӑ meragӑ pânӑ la intrarea de pe strada lor.

 

     Parcul trebuie amenajat pe zone și pentru diferite grupe de vârstӑ și utilizӑri.

     De ex:   – zonӑ baby/3-5 ani/6-8ani/etc

                – zone de promenadӑ și relaxare

                – piste de skate/role ( Pumptrack)

                – țarcuri pentru câini

                – zonӑ sau amenajӑri specific copiiilor speciali

                – tot acest parc liniar ar trebui sӑ fie ȋnconjurat de o pistӑ de alergat din tartan

                – zonӑ cu mini pӑduri urbane unde doar se vor planta copaci și vor exista bӑnci

                – zonӑ pentru mișcare și sport cu bare de tracțiuni și aparate de fitness urbane.

 

     Traversarea dintr-un perimetru ȋn altul acolo unde parcul este strӑbӑtut de câte o stradӑ publicӑ (Str. Şcolii, Viilor, Fagului, etc.) se va face prin amenajarea rutierӑ a acelor traversӑri (treceri de pieton ȋnӑlțate, semafor pietonal, indicatoare) astfel ȋncât totul sӑ fie ȋn deplinӑ siguranțӑ.

 

     Pașii premergӑtori realizӑrii acestui parc ar trebui demarați imediat:

  • Identificat terenul liniar pânӑ la centurӑ
  • Identificați proprietarii
  • Demaratӑ procedura de expropriere pentru tot terenul (zona cea mai depӑrtatӑ având și un cost mai redus)
  • Amenajarea tronsoanelor de parc ar trebui fӑcutӑ cel puțin ȋn paralel cu dezvoltarea imobiliarӑ astfel ȋncât pe un anumit permetru parcul sӑ fie gata când primele blocuri se vor da ȋn folosințӑ
  • Aleile unui astfel de parc se pot utiliza și pentru deplasarea pietonalӑ ca și drum de acces ȋntre strӑzile principale.