Drumuri de servitute alipite și transformate ȋn drum public

 

     O primӑ și accentuatӑ problemӑ este aceea a drumurilor de servitute care fac legӑtura ȋntre strӑzile principale astfel ȋncӑt aceste drumuri sӑ se poatӑ tranzita pietonal, auto sau velo (cu bicicletele). Majoritatea acestor drumuri sunt ȋnchise/blocate de cӑtre proprietari, astfel ȋncât suntem nevoiți sӑ ocolim foarte mult ȋn deplasӑrile noastre zilnice.

 

     O soluție ar fi ca primӑria sӑ solicite proprietarilor de terenuri (dezvoltatorilor imobiliari) ȋncӑ din faza de aprobare a PUZ-ului sӑ dezmembreze terenurile și sӑ alipeascӑ drumurile de servitute la fiecare douӑ terenuri alӑturate. În felul acesta obținem douӑ drumuri de câte 4m fiecare, unul lângӑ celӑlalt. Ulterior Primӑria va expropria cele douӑ drumuri de servitute astfel ȋncât sӑ se obținӑ un drum public. Totul trebuie sӑ se facӑ ȋnainte de a se ȋncepe construcțiile pentru ca procedura birocraticӑ sӑ fie cât mai simplӑ. Realizarea infrastructurii de rețele utilitare rӑmâne ȋn sarcina dezvoltatorilor și va trebui realizatӑ pe noul drum, respectând exigențele impuse de primӑrie și ale operatorului de apӑ și canal iar dupӑ finalizarea lucrӑrilor se va asfalta de cӑtre primӑrie.

 

     Avantajele acestei abordӑri sunt multiple:

 

– Realizarea de drumuri de legӑtura ȋntre strӑzi;

– Posibilitatea de amenajare a acestor strӑzi noi sӑ fie chiar cu sens unic astfel ȋncât sӑ se amenajeze trotuare decente dar și un circuit de piste de biciclete;

– Reducerea cheltuielilor pentru proprietarii viitoarelor construcții ȋn legӑturӑ cu ȋntreținerea acestor drumuri;
– Asigurarea iluminatului public stradal de cӑtre Primӑrie;
– Reducerea timpului de deplasare auto respectiv a amprentei de carbon dar și a deplasӑrii pietonale;
– Accesul la proprietӑți direct din drum public;
Creșterea siguranței la incendiu prin realizarea unui acces facil pentru autospeciale.

 

 

     În completarea acestor drumuri publice care se pot realiza doar acolo unde nu s-a construit deja. Primӑria ar trebui sӑ vinӑ cu o soluție imediatӑ de transport public cӑtre stațiile de metrou și care sӑ facӑ legӑtura ȋntre aceste strӑzi separate de blocuri.

Amenajare bandӑ suplimentarӑ pe Drumul Fermei la intersecția cu Şos. Olteniței

     Într-un final și dupӑ mulți ani de așteptare se pare cӑ aceastӑ intersecție se va semaforiza. Problema este cӑ o simplӑ semaforizare nu este suficientӑ. Ar trebui ca pe Drumul Fermei pe partea dreaptӑ cum intrӑm din Şos. Olteniței sӑ se exproprieze terenul cu acel magazin mic, parcarea de dupӑ și fâșia de teren liberӑ care urmeazӑ pânӑ la prima casӑ. În felul acesta aici se poate crea o bandӑ de intrare, care eventual ar putea avea intermitent la dreapta dinspre București și douӑ benzi de ieșire de pe Drumul Fermei.

 

     Actuala bandӑ pentru sensul de intrare pe Drumul Fermei devine bandӑ de ieșire pentru viraj la stânga și mers ȋnainte iar actuala bandӑ de ieșire de pe Drumul Fermei devine de ieșire doar pentru viraj la dreapta.

 

     În felul acesta se mӑrește capacitatea de “stocare” a mașinilor ȋn intersecție crescând astfel numӑrul mașinilor care vor ieși de pe Drumul Fermei ȋn intervalul de timp stabilit.

Acces direct la stația de metrou Tudor Arghezi

     Este nevoie ca prin PUG sӑ fie prinsӑ o parcare auto supraetajatӑ ȋn proximitatea stației dar și una de biciclete. De la sensul giratoriu de pe Şos Olteniței, de la intrarea ȋn cartierul Danubiana, trebuie realizat un culoar de drum pânӑ la aceastӑ stație de metrou. Acest drum trebuie sӑ aibӑ pistӑ de biciclete și trebuie asigurat un circuit de transport ȋn comun Danubiana – metrou Tudor Arghezi.

 

     Strada Popești Vest trebuie continuatӑ pânӑ la aceastӑ stație de metrou și la fel trebuie sӑ fie prevӑzutӑ cu pistӑ de biciclete.

Cartierul Leordeni, prin strada Taberei are legӑturӑ ȋn Şos. Olteniței iar apoi pe strada Fagului sau pe noul drum de lângӑ Danubiana se poate realiza și pentru acest cartier acces la metrou.

 

      In felul acesta reducem aglomerația de pe Şos. Olteniței spre stațiile de metrou, ȋncurajӑm folosirea transportului ȋn comun, reducem timpul petrecut ȋn trafic, reducem amprenta de carbon. Parcarea publicӑ va fi cu platӑ generând astfel venituri la bugetul local.

Lӑrgirea strӑzii Sf. Agnes ȋntre str. Eclipsei și Drumul Cheile Turzii

     Personal voi susține toate proiectele bune pentru acest oraș iar USR Popești Leordeni a avut un proiect bun dar care din motive politice nu a fost votat.

 

 

     Lӑrgirea strӑzii Sf Agnes pe toatӑ lungimea segmentului de drum unde este cu sens unic se poate realiza prin exproprierea unei fâșii din terenul ce aparține Mânӑstirii catolice Sf. Agnes și ȋn felul acesta se va decongestiona traficul ȋn zonӑ. Momentan tot traficul de aici este direcționat pe str. Eclipsei dar prin lӑrgirea acestui segment de drum se va prelua o bunӑ parte din trafic și se poate realiza și un trotuar decent și sigur.

 

 

     Aceastӑ lӑrgire de drum trebuie pusӑ cât mai repede pe masa Consiliului Local spre vot deoarece procedurile de expropriere sunt de duratӑ și nu este timp de pierdut.

Pasaj auto peste liniile de metrou

     O singură ieșire şi intrare în Popeşti – Leordeni spre Şos. Berceni, prin strada Popeşti Vest nu este suficientă mai ales cӑ se vor construi zeci de blocuri/mii de apartamente. În cazul acesta este nevoie de realizarea unui pasaj auto suprateran din Şos. Berceni pe deasupra liniilor de metrou. Strada Popeşti Vest trebuie prelungită până în strada Mirăslău (şi nu numai…) şi ar trebui să aibă o lățime cât mai mare. La intersecţia străzii Mirăslău cu str. Popeşti Vest trebuie realizat un sens giratoriu, care să facă legătura cu bretelele pasajului suprateran. Bretelele pasajului vor trebui să fie în forma unor „coturi” deasupra sensului giratoriu.

 

 

     Practic, sensul giratoriu permite conexiunile de trafic dintre Str. Popești Vest și Str. Mirӑslӑu realizând astfel accesul pe pasaj sau descӑrcarea traficului de pe pasajul suprateran.

 

 

     Accesul auto din Şos. Berceni pe Str. Mirӑslӑu (sens de mers București – Popești – Leordeni) se poate face ȋntorcând ȋn sensul giratoriu de la stația de metrou Tudor Arghezi și apoi se urcӑ pe breteaua de intrare ȋn oraș. În schema de mai sus bretelele terestre ale pasajului sunt reprezentate cu linia galbenӑ iar cu roșu sunt reprezentate bretelele supraterane. 

 

 

     O discuție pe tema asta trebuie purtatӑ cât mai repede cu reprezentanții Metroul S.A., Metrorex și Sector 4.

Studiu de trafic și sensuri unice pentru a realiza locuri de parcare sau piste de biciclete

     Tot pentru fluidizarea traficului este nevoie de realizarea unui studiu de trafic şi analizarea unei sistematizări cât mai eficiente cu străzi cu sensuri unice. Pe străzile cu sensuri unice se pot realiza parcări publice încercând astfel şi reducerea acestei probleme, cu lipsa locurilor de parcare. Pe strӑzile unde nu se pot realiza locuri de parcare, se poate realiza pistӑ de bicilete astfel ȋncât sӑ ȋncurajӑm transportul alternativ.

 

     De exemplu strada Mirӑslӑu, cel puțin segmentul nou de drum care se va realiza trebuie sӑ aibӑ doar o bandӑ auto pe sens, trotuare late și o pistӑ de bicilete. În felul acesta, cel puțin toți locuitorii de pe Str. Mirӑslӑu, vor avea acces direct cu bicicleta/trotinetӑ pânӑ la stația de metrou.