Realizarea unei aplicații de tip SMART CITY nu doar cӑ este o necesitate dar ȋn ziua de astӑzi este chiar o normalitate.

     Printr-o astfel de aplicație se pot ȋndeplini urmӑtoarele obiective:

 

 

  • Mobilitate inteligentӑ;
  • Mӑsurarea calitӑții aerului ȋn timp real;
  • Sistem de platӑ al parcӑrilor publice;
  • Infrastructurӑ inteligentӑ (iluminat public intelligent, mӑsurarea nivelului de umplere al canalizӑrii ȋn timp real și notificarea operatorului);
  • Cetӑțeni inteligenți;
  • Bugetare participativӑ;
  • Consultarea participativӑ a cetӑțenilor.

     Practic cetӑțenii vor avea la ȋndemânӑ o aplicație cu ajutorul cӑreia pot ȋnregistra sesizӑri ȋn timp real, pot atașa poze și pot localiza prin Google Maps zona de interes. Din aceeași aplicație pot face plata online a impozitului sau a diferitelor taxe și pot plӑti parcarea publicӑ. Cetӑțenii pot fi informați ȋn timp real cu privire la anumite probleme urgente ce țin de tot orașul sau se pot notifica doar o parte dintre utilizatori ȋn funcție de adresa declaratӑ la crearea contului. Dacӑ existӑ o avarie la apӑ ȋntr-un cartier sau canalizarea ȋnfundatӑ, vor fi notificați doar locuitorii afectați din acea zonӑ.

 

 

     Pentru acest proces de digitalizare au existat fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativӑ (POCA) pe care Primӑria Popești Leordeni le-ar putea accesa.

Digitalizarea serviciului birocratic

     Depunerea diferitelor cereri, obținerea de certificate sau alte documente de la Primӑrie ar trebui sӑ se poatӑ face 100% online. Totodatӑ partea de registraturӑ ar trebui sӑ digitalizatӑ iar cetӑțenii sӑ fie notificați ȋn timp real cu privire la parcursul sesizӑrilor lor pe ȋntreg fluxul, de la ȋnregistrare și pânӑ la soluționare/rӑspuns. O primӑrie funcționalӑ nu ar trebui sӑ aibӑ sesizӑri la care timpul de oferire a unui rӑspuns sӑ depӑșeascӑ 30 zile, doar ȋn cazuri speciale dar nicidecum sӑ nu se primeascӑ rӑspuns așa cum se ȋntâmplӑ acum.