Comunicare, bune practice, politici publice și transparențӑ decizionalӑ

     O primӑrie transparentӑ este acea primӑrie care face totul la vedere. Activitatea primӑriei trebuie sӑ fie una transparentӑ, populația trebuie sӑ fie consultatӑ și informatӑ, bunele practice ale altor primӑrii din țarӑ dar și din strӑinӑtate ar trebui preluate și aplicate și la noi iar politicile publice ar trebui sӑ fie mӑsurile clare pe care primӑria sӑ le ia pentru a rezolva problemele din oraș.

 

 

     Mӑsurile pe care eu le propun și le susțin prin acești piloni ai democrației sunt:

 

 

– Actualizarea PUG -ului trebuia fӑcutӑ prin consultarea populației “la firul ierbii”. Realizate campanii de comunicare și consultare ȋn fiecare cartier, dezbateri cu grupuri de locuitori dornici de impicare;

 

– Poriectele mari cu ȋnsemnӑtate pentru oraș (campus, sistematizarea circulației, parcuri noi, etc.) trebuiau prezentate cetӑțenilor de pânӑ sӑ se realizeze proiectele și studiile de fezabilitate. În funcție de rӑspunsurile și nevoile cetӑțenilor ar fi trebuit definitӑ forma finalӑ a proiectelor astfel ȋncât sӑ rӑspundӑ cu adevarat nevoilor locuitorilor orașului;

 

– Toate licitațiile publice pentru lucrӑri și proiecte mari sau licitațiile de achiziție ar trebui sӑ fie publicate și pe site-ul primӑriei și actualizate statusurile lor. Ba mai mult, pentru a ne asigura cӑ se primesc cele mai bune oferte și cum concurența este un criteriu de selecție performant, ar trebui fӑcute publice lucrӑrile pentru care se cautӑ constructori pe platforme de socializare sau poate chiar trimise informӑri cӑtre firme prestatoare. Este cel puțin ciudat sӑ vedem aceeași firmӑ ȋn toate lucrӑrile publice din oraș…;

 

– Primӑria ar trebui sӑ asigure un spațiu (un birou, o salӑ de clasӑ, o salӑ de ședințe, etc) ȋn care, cel puțin lunar, fiecare ales local independent sau partid sӑ poatӑ organiza ȋntâlniri cu cetӑțenii. Pentru cӑ vocea cetӑțeanului conteazӑ iar Primarul, Viceprimarul și Consilierii Locali ȋi reprezintӑ și trebuie sӑ lucreze ȋn slujba și-n interesul cetӑțenilor, ar trebui aprobat un mod de lucru prin care aceștia sӑ fie ascultați. Actualmente cetӑțenii pot merge ȋn audiențӑ doar la Primar și Viceprimar dar este cunoscut faptul cӑ ușile se deschid doar susținӑtorilor, cei care vin sӑ propunӑ altceva sau sӑ conteste ceva nici nu trec de portar… Prin aceastӑ mӑsurӑ eu propun posibilitatea ca cetӑțenii sӑ fie ascultați de cei pe care i-au ales chiar dacӑ aceștia au ajuns doar ȋn Consiliul Local.

Scrisoare de bun venit - Welcome letter

     În momentul de faţă orașul Popeşti – Leordeni are un numӑr mare de locuitori și care este ȋntr-o continuӑ cretere doar cӑ numӑrul locuitorilor
care au buletin la adresa din Popești este mult mai mic.

 

 

     Acest fapt afecteaza oraşul Popeşti – Leordeni pentru că în functie de numărul de locuitori se poate dezvolta şi oraşul: se pot solicita posturi noi de cadre de învăţământ, se pot solicita fonduri pentru creşe/grădinite/şcoli, anumite taxe vor veni la bugetul local dacă se face mutaţia în Popeşti – Leordeni şi atunci se pot face investiţii s.a.m.d..

 

 

     În momentul când un proprietar vine şi îşi declară imobilul la Primărie după achiziţionare, ar trebui să i se solicite o adresa de mail de corespondenta. La fiecare început de lună se colectează adresele de mail declarate în luna anterioara, urmând a se trimite un mail de notificare către toti proprietarii/locuitorii noi.

 

 

     Prin acest mail, pe care il putem trata ca pe un Welcome letter (scrisoare de bun venit) Primăria ar trebui să prezinte proprietarilor importanţa mutaţiei în Popeşti – Leordeni, ce se poate face dacă toata lumea ar avea adresa în Popeşti – Leordeni sau ce dezavantaje sunt. Se pot prezenta proiectele de anvergura din Programul de Dezvoltare Durabilă dar şi puterea cetăţenilor de schimbare la alegerile locale, dacă nu sunt multumiti de dezvoltarea oraşului.