Popești Leordeni - Oraș Verde

     Conceptul de oraș verde nu se rezumӑ doar la plantarea de pomi ci se raporteazӑ la modul ȋn care orașul, prin toatӑ activitatea din el, contribuie la reducerea ampretei de carbon.

 

     Numӑrul de mașini, timpul petrecut ȋn trafic, nevoia de deplasare cu autoturisumul de acasӑ spre diferite destinații urbane, lipsa spațiilor verzi, toate acestea sunt aspecte care trebuie ȋmbunӑtӑțite pentru a deveni un oraș verde.

 

     Orașul Popești – Leordeni chiar are nevoie de conceptul “orașului de 15 minute” dar nu varianta conspiraționistӑ ci cea realӑ ȋn care putem ajunge la diferite puncte de interes ȋn 15 minute și de preferat pe jos sau cu bicicleta. O mare parte din timp o pierdem ȋn fiecare zi cӑtre București spre: locuri de muncӑ, școli, centre comerciale, parcuri, spații de recreere și multe altele, timp pe care l-am putea petrece cu cei dragi.

 

     Pentru ca Popești – Leordeni sӑ devinӑ un oraș verde ar trebui sӑ ȋndeplineascӑ urmӑtoarele obiective:

 

  • Unitӑți de ȋnvӑțӑmânt – corect dimensionate – ȋn toate zonele orașului;
  • Spații și centre comerciale ȋn oraș;
  • Parcuri și zone de relaxare cât mai aproape de casӑ;
  • Infrastructurӑ velo și parcӑri supraetajate pentru biciclete ȋn proximitatea stațiilor de metrou;
  • Reducerea consumului de energie pentru iluminatul stradal și instalarea de panouri fotovoltaice pentru clӑdirile/unitӑțile care sunt ȋn administrarea Primӑriei;
  • Plantarea de perdele forestiere urbane mai ales ȋn zonele expuse poluӑrii sau spre factori poluatori;
  • Implementarea unui sistem de colectare selectivӑ funcțional;
  • Transport public cӑtre și de la instituțiile de ȋnvӑțӑmânt din oraș;
  • Transport public ȋntre toate cartierele și cu legӑturӑ cӑtre stațiile de metrou;
  • Asumarea publicӑ de susținere a proiectului “CenturaVerde” și ȋnceperea demersurilor de expropriere pentru realizarea culoarului de plantare.

     Toate aceste obiective sunt prinse ȋn programul meu de guvernare localӑ astfel ȋncât orașul Popești Leordeni sӑ devinӑ un oraș verde.

Infrastructura rutiera Semafor Semaforizare

Infrastructurӑ rutierӑ

Infrastructura utilitara Retea de apa Retea de canalizare Canalizare Canalizare pluviala

Infrastructurӑ utilitarӑ

Smart city Smartcity Digitalizare

Digitalizare

Scoala Cresa Gradinita Campus Unitati de invatatmant

Unitӑți de ȋnvӑțӑmânt

Comunicare Impreuna contam

Comunicare

Parcuri Spatii verzi Parc liniar

Parcuri și spații verzi

Trimite-mi pe mail ce probleme ai vrea sӑ adaug ȋn programul electoral.

 

contact@popestiulindependent.ro