Tot ce trebuie sӑ știi despre oferirea semnӑturii tale de susținere pentru alegerile locale:

 • Îți oferӑ posibilitatea de a avea mai mulți candidați pe buletinul de vot;
 • Concurența și diversitatea din campanie ȋți oferӑ posibilitatea de a vota cei mai buni candidați;
 • Ți-ar plӑcea ca ȋn ziua votului sӑ ai doar douӑ – trei partide pe buletinul de vot?;
 • Un Consiliu Local cu o majoritate simplӑ din unul sau maxim douӑ partide nu oferӑ garanția unor voturi democratice ȋn Consiliu;
 • Legea ȋți oferӑ dreptul sӑ semnezi pentru toate partidele și candidații independenți. Dacӑ cineva ți-a spus cӑ poți semna doar pentru ei, ar trebui sӑ-ți pui un semn de ȋntrebare cu privire la sinceritatea lui fațӑ de tine;
 • Dureazӑ doar douӑ minute completarea datelor și nu costӑ nimic;
 • Dacӑ cineva oferӑ diverse avantaje pentru semnӑturi se ȋncalcӑ legea;
 • Cum ai reacționa dacӑ ȋn ziua alegerilor locale nu-ți gӑsești candidatul independent sau partidul preferat pe buletinul de vot?
 • Sunt necesare minim 500 de semnӑturi pentru ca partidele dar și candidații ȋndependenți sӑ-și depunӑ candidatura;
 • Semnӑtura nu ȋnseamnӑ vot! Semneazӑ pentru toți candidații independenți sau partide și voteazӑ-i pe cei mai buni;
 • Oferӑ-ți ție ȋn primul rând douӑ minute din timpul tӑu semnând o listӑ, ca apoi sӑ ai o campanie cât mai atractivӑ și onestӑ;
 • Clișeul “Nu am cu cine sӑ votez!” este susținut prin refuzul de a semna pentru candidații care te roagӑ sӑ-i ajuți;
 •  

     Eu sunt Ciprian Moldovan, candidez independent pentru Consiliul Local și Primӑrie ȋn Popești Leordeni. Când ne ȋntâlnim pe strӑzi vӑ rog sӑ-mi oferiți semnӑtura, vreau sӑ vӑ câștig ȋncredearea și apoi votul.

 

Sper ca cetӑțenii sӑ fie singurii câștigӑtori ai acestor alegeri!

 

Cu prietenie,

Ciprian