Parc sau aglomerare urbanӑ?

De câteva zile vedem că pe noul teren expropriat de pe Str. Laurențiu Raiciu se va construi „un parc”, drum de legătură, parcări și piațetă.

 

Conform legii 24/2007 – Legea spațiilor verzi, avem următoarea definiție:

 

„a)parc – spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie;”

 

Terenul expropriat și amenajat acum are ~1.2hectare, din care scădem drumul și parcările iar terenul rămas pentru „parc” este în proporție de ~70% betonat, puse pavele sau tartan.

 

Acesta este efectul unei administrații neperformante care din disperare de cauză încearcă să folosească un teren mic pentru cât mai multe utilizări. Ce vom vedea ȋn timp? Exact ca și-n “parcul” de pe Drumul Fermei o sӑ fie foarte multӑ lume, mulți copii, terenul verde (și așa puțin) se va deteriora rapid și nu o sӑ fie ȋntreținut dar vom avea “parc”… (ȋnainte de alegeri).

 

Aceeași lege ne spune și că:

 

„(3)La extinderea suprafeţei intravilanului localităţilor, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spaţii verzi publice.

 

Dacă administrația locală respecta legea, acum nu mai era nevoită să înghesuie toate aceste utilități urbane într-un singur teren ci cu siguranță mai erau și alte parcuri (de minimim 1ha) în zonă.

 

Nu credeți cӑ meritӑm mai mult decât aceste improvizații din anii alegerilor locale?