Parc liniar și viziunea de dezvoltare durabilӑ a orașului.

 

     Zilele trecute am postat despre conceptul de “parc liniar” și cum ar arӑta el dacӑ s-ar face de la Str. Mirӑslӑu spre Centura București. Desigur, aceastӑ postare a generat mai multe comentarii, pӑreri pro și contra așa cӑ am vӑzut necesarӑ o detaliere a acestui concept și prezentarea viziunii mele pentru ceea ce ȋnseamnӑ spații verzi ȋn oraș.

 

     În primul rând noi trebuie sӑ plecӑm de la ȋntrebarea: “cum vezi tu orașul peste 10 ani?” Pentru cӑ aleșii locali asta trebuie sӑ facӑ, sӑ ia astӑzi decizii care ne vor avantaja pe termen scurt, mediu și lung. Dacӑ nu avem așteptӑri, dacӑ actualele locuri de joacӑ sunt suficiente, dacӑ blocurile au fost construite cu suficiente spații verzi ȋn jurul lor și locuri de joacӑ, atunci discuția se poate ȋncheia aici dar sunt sigur cӑ nu este așa.

 

     Un parc liniar poate avea o formӑ foarte bine definitӑ sau cel puțin ȋn Popești Leordeni, având ȋn vedere cӑ forma parcelelelor de pӑmânt este dreptunghiularӑ, atunci cel mai probabil și acest parc ar avea tot o forma dreptunghiularӑ.

 

     Pentu a vӑ face o idee, pun mai jos douӑ poze de la Central Park New York.

     Mai jos pun și douӑ poze din Sea Park Varna, Bulgaria ca sӑ ne putem face o idee despre cum ar putea arӑta zona de promenadӑ dar și cum ar arӑta parcul ȋn timp dupӑ ce pomii vor ajunge la maturitate.

     Bun, pentru cӑ știm cam cum ar trebui sӑ arate, haideți sӑ intrӑm puțin ȋn detaliu.

 

     O astfel de fâșie de teren trebuie prinsӑ ȋn documentația noului PUG ce va intra la vot luna aceasta. Adicӑ terenul sӑ fie ȋncadrat ca “teren generator de spațiu verde”. Asta ȋnseamnӑ cӑ din punct de vedere juridic pe acest teren nu se va mai putea construi absolut nimic și s-ar putea ȋncepe procedura de expropriere. Nu este neapӑratӑ nevoie sӑ se exproprieze tot dar s-ar putea ȋncepe cu bucata Str. Mirӑslӑu – Str. Şcolii. Mai mult de atât, spre centurӑ terenul este extravilan, deci o expropriere timpurie s-ar face la un cost mai mic, o diferențӑ (pierdere pentru proprietari) mai micӑ dacӑ comparӑm prețul de vânzare al unui teren extravilan și ȋn felul acesta construim o viziune de dezvoltare a orașului pentru viitor.

 

     Pentru cӑ eu nu fac politicӑ și nu mӑ intereseazӑ sӑ mӑ port cu mӑnuși ȋn fața electoratului, adicӑ sӑ fiu fals pentru a câștiga niște voturi, vӑ spun sincer și deschis cӑ FĂRĂ EXPROPRIERI ACEST ORAŞ RĂMÂNE O AGLOMERARE DE BLOCURI ADICĂ UN ORAŞ DORMITOR.

 

     Parcul de pe Drumul Fermei, campusul sau locul de joacӑ de pe Laurențiu Raiciu, sunt fӑcute pe terenuri expropriate. Nu suntem ȋn comunism dar altӑ soluție nu existӑ pentru a dezvolta acest oraș.

 

     Acest parc nu eliminӑ nevoia și altor locuri de joacӑ ȋn zone adiacente acestuia sau ȋn alte cartiere dar la ce aglomerație urbanӑ avem, orașul are nevoie de un “plӑmân” iar acest parc poate fi soluția. Sӑ nu uitӑm de parcul Viscofil care dacӑ s-ar face ar rezolva o nevoie a oamenilor din zona Leordeni și atunci am avea “doi plӑmâni verzi”.

 

     Pe toatӑ lungimea lui parcul se intersecteazӑ cu diferite strӑzi: Str. Şcolii, Str. Fagului etc. O primӑ variantӑ și la ȋndemânӑ este ca la “intersectia” parcului cu aceste strӑzi sӑ se amenajeze treceri de pietoni cu semafor pietonal dar ȋn urma discuțiilor din postarea veche, cineva spunea cӑ ar trebui ceva pasarelӑ pietonalӑ sau poate strada sӑ subtraverseze parcul prin pasaje auto. Pentru cӑ ideile erau bune am cӑutat sӑ vӑd dacӑ mai existӑ treaba asta și am gӑsit ceva asemӑnӑtor ȋn Bacӑu, ȋn fazӑ de proiect, o pasarelӑ pietonala care face legӑtura ȋntre douӑ parcuri/zone verzi. (Cine este din Bacӑu poate completa sau corecta ceea ce spun 😊 ).

 

     Atașez poze mai jos:

     Deci ceva de genul acesta s-ar putea face și peste strӑzile cu care se intersecteazӑ parcul realizând astfel acces pietonal continuu sau cu bicicletele, role, etc.

 

     Mai jos vӑ atașez capturi din planșele documentației noului PUG cu terenurile prevӑzute ca fiind genereatoare de verde. Exact cum spuneam, se blocheazӑ jurdic pentru a nu se putea construe pe ele și apoi se vor expropria.

     Urmӑtorul teren spre amenajare pentru spații verzi se va face dupӑ strada Şcolii. Deci acum se construiesc sute de apartamente pe strada Biruinței, urmeazӑ alte sute de apartamente pe strada Mirӑslӑu și abia apoi se va face un parc pe str. Şcolii. Oare cum va arӑta parcul de la Penny? O sӑ fie suficient de mare? Asta vӑ doriți pentru voi și copiii voștri?

 

     Acum veți spune: “Bine, bine dar de unde bani sӑ expropriem atâta teren?” Așa cӑ voi enumera câteva idei generatoare de venituri:

 

  • Primӑria ar trebui sӑ ȋncurajeze ca oamenii sӑ ȋși facӑ buletine de Popești. În felul acesta ȋncasӑrile din taxe și impozite vor crește.
  • Atragerea de fonduri nerambursabile pentru cât mai multe investiții. Dacӑ avem fonduri nerambursabile pentru alte proiecte atunci vom avea bani de la bugetul local pentru exproprieri.
  • Crearea de locuri de muncӑ ȋn Popești prin atragerea investitorilor și crearea de facilitӑți pentru micii antreprenori. Acum impozitul pe venit al celor care lucreazӑ ȋn București se duce la UAT-ul unde firma ȋși are sediul.
  • Investiții publice – private. Pentru amenajarea parcurilor s-ar putea obține sponsorizӑri din mediul privat care sӑ contribuie la acest proiect. De ce nu, poate chiar și dezvoltatorii ar putea contribui având ȋn vedere cӑ o astfel de dezvoltare va crește valoarea investițiilor lor.

     În concluzie, orașul poate avea doi plӑmâni verzi, parcul liniar și parcul Viscofil. Pentru parcul liniar am lansat chiar și o petiție publicӑ aici, haideți sӑ o semnӑm cât mai mulți și voi depune la Primӑrie o cerere pentru a se lua ȋn calcul un astfel de parc și sӑ fie prins ȋn noul PUG

Actualizare status petiție:

Astӑzi, 8-Apr-2024, a fost transmisӑ petiția pentru includerea ȋn documentația Planului de Urbanism General a unui teren pentru un parc liniar (mare) ȋn cartierul Popești – Vest.
Numӑr de ȋnregistrare: 110146/08-Apr-2024.