“La piovra” Caracatița – Versiunea Popești Leordeni

     De câteva zile a ȋnceput operațiunea “caracatița” ȋn Popești Leordeni, adicӑ blocarea roților și amendarea șoferilor pentru parcare neregulamentarӑ.

În principiu putem spune cӑ este un lucru ȋmbucurӑtor având ȋn vedere cӑ de multe ori cu toții a trebuit sӑ mergem pe stradӑ pentru cӑ trotuarele erau ocupate de mașini, de multe ori a trebuit sӑ mergem și ȋncӑ mai suntem nevoiți sӑ mergem cu copiii pe carosabil pentru cӑ nu sunt trotuare libere deci din punctul acesta de vedere lucrurile par sӑ fie ok.

 

     Dacӑ mergem mai departe și ȋntrebӑm șoferii, acei șoferi de bunӑ credințӑ care au nevoie sӑ parcheze ȋn proximitatea locuinței, nu facem referire la cei care lasӑ mașina “pӑ avarii” douӑ minute…, oare ei ce pӑrere au?

 

     Aici avem o problemӑ de fond și o primӑrie fӑrӑ viziune și fӑrӑ strategie, o primӑrie care acționeazӑ reactiv ȋn funcție de discuțiile de pe Facebook, nicidecum proactiv și ȋn baza unei strategii de dezvoltare a orașului.

 

     Problema este cӑ instituția care astӑzi amendeazӑ șoferii pentru cӑ parcheazӑ pe trotuare, aceeași instituție, Primӑria Orașului Popești Leordeni, a emis autorizații de construire ani la rând fӑrӑ ca blocurile sӑ aibӑ cel puțin un numӑr egal al locurilor de parcare cu numӑrul apartamentelor. Aici nu putem discuta de “greaua moștenire” pentru cӑ de peste 10 ani avem aceeași conducere…

 

     Ok, mӑ aștept sӑ vinӑ unii cu aceleași clișee:

 
• “Oamenii nu ȋși cumpӑrӑ locuri de parcare și prefer sӑ parcheze pe trotuar!” – Total fals! Cred cӑ ponderea acestor oameni este una mult prea micӑ, nu este doveditӑ ci doar spusӑ de cei aflați la conducere DAR cel mai important, nu se spune nimic de cei care nu au avut ce sӑ cumpere și nici locuri suficiente de parcare atunci când și-au luat apartamentele.
• “Când ați cumpӑrat nu ați vӑzut cӑ nu sunt locuri de parcare?” – O replicӑ total inutilӑ. Când s-au avizat blocurile nu s-a vӑzut cӑ se construiesc blocuri cu nici jumӑtate locuri de parcare?
• “Am fӑcut parcare la Penny!” – Acea parcare este utilӑ celor care au 2-3 mașini, care au mașini de serviciu și care s-ar putea deplasa de oriunde cu mașina personalӑ pânӑ acolo pentru a pleca spre locul de muncӑ cu cea de serviciu sau celor care locuiesc ȋn imediata proximitate a parcӑrii. Aș vrea sӑ vӑd oamenii din Primӑrie care spun acest lucru, cum se duc ei pe jos pânӑ acolo cu copiii pe care trebuie sӑ-I ducӑ la creșӑ/grӑdinițӑ/școalӑ mai ales când plouӑ, când e ger, etc.. Sau cum pleacӑ ei cu bagajele de acolo spre casӑ ori persoanele vârstnice care au nevoie sӑ parcheze cât mai aproape de locuințӑ.

 

     Revenind la situația actualӑ, avem de a face cu o administrație localӑ care ȋn 2020 spunea cӑ proiectul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar se va implementa ȋn câteva luni, apoi anul urmӑtor și uite așa au trecut 4 ani și tot nu s-a implementat…

     În schimb s-a venit cu soluția mult mai practicӑ și mai rapid de implementat, aceasta cu blocarea roților. Întrebarea legitimӑ care ne vine tuturor ȋn minte este: “De ce nu s-a putut face acest lucru de la ȋnceput? Așa scumpe erau aceste “caracatițe”? Oare dacӑ ȋn 2020 se cumpӑrau doar 5 bucӑți, din banii ȋncasați din primele amenzi nu se putea cumpӑra mai multe?  Aceasta este administrația fӑrӑ viziune și strategie. Aceste acțiuni sunt reactive și electorale, nicidecum pentru cetӑțeni.

 

     Totuși problema numӑrului mare de mașini nu este doar aici la noi ȋn oraș și o vedem peste tot doar cӑ obligația unei administrații locale este aceea de a rezolva problema mașinilor parcate neregulamentar ȋn paralel cu implementarea unor soluții de a realiza locuri de parcare sau de a reduce nevoia de deplasare cu mașina.

 

     Din 2020 și pânӑ acum Primӑria putea solicita un studiu de trafic prin care sӑ se identifice de cӑtre specialiști posibilitatea de transforma cât mai multe din strӑzile actuale (ȋnguste și cu mașini parcate pe carosabil) ȋn strӑzi cu sens unic și locuri de parcare (contra cost) pe o parte a strӑzii (acolo unde nu s-ar bloca accesul cӑtre locuri de parcare de la blocuri sau accesul pe diferite drumuri de servitutue). Dacӑ acest lucru nu ar fi posibil, s-ar putea crea piste de biciclete care sӑ ducӑ cӑtre stațiile de metrou, ȋncurajând astfel deplasarea alternativӑ sau sӑ se lӑrgeascӑ trotuarele. Totodatӑ ar fi trebuit analizate toate oprtunitӑțile de creare a unor locuri de parcare, acolo unde terenul permite astfel ȋncât sӑ rӑmânӑ loc și pentru trotuar.

 

     Exemple concrete:

 

– ȋn pozele de mai jos, acum ceva ani, au fost montate niște bare care interziceau parcarea și niște bӑncuțe metalice. Primӑria orașului Popești Leordeni a dispus demontarea lor și transformarea trotuarului ȋn locuri de parcare. Acum Primӑria a blocat acest trotuar, dupӑ ce a amendat șoferii. O astfel de vziune și strategie vӑ doriți ȋn administrația localӑ? Oare nu se putea realiza un trotuar lângӑ gard și câteva locuri de parcare longitudinale? Trotuarul are o lӑțime de ~4m iar pentru o parcare longitudinalӑ este necesarӑ o lӑțime de ~2.5m deci ar rӑmâne un trotuar de cel puțin 1m.

 

– Avem strӑzi unde sunt blocate roțile și amendați șoferii dar nu toate roțile și nu toți șoferii sunt amendați pe acele strӑzi. Asta ne dorim? Nu avem cu toții aceleași drepturi și obligații?

 

     Astfel de acțiuni radicale le-aș fi implementat dupӑ o discuție și o consultare cu, comunitatea din zona respectivӑ. Oamenii trebuie ascultați, informați și ȋmpreunӑ cu ei gӑsite cele mai bune soluții.

 

     P.S. Am scris acest articol ȋn calitate de pieton, șofer, pӑrinte și candidat independent la alegerile locale.