Contacteazӑ-mӑ

Îmi poți scrie direct pe email sau Facebook. contact@popestiulindependent.ro

     Ajutӑ-mӑ cu strângerea de semnӑturi pentru a depune candidatura.

 

     În calitate de candidat independent trebuie sӑ strâng același numӑr de semnӑturi pe care trebuie sӑ le strângӑ și un partid (minim 500). Un candidat independent nu are oameni pe care sӑ-i trimitӑ pe strӑzi pentru strângerea de semnӑturi și nici nu primește bani de la stat pentru campania electoralӑ, așa cum au primit partidele.

 

     Uite ce ar trebui sӑ faci dacӑ vrei sӑ mӑ ajuți:

 

  1. Descarcӑ tabelul de semnӑturi și printeazӑ-l sau ȋmi poți scrie și-l aduc eu;
  2. Completeazӑ cu datele tale și semneazӑ ȋn tabel dar poți strânge semnӑturi și de la prieteni, vecini, colegi, etc.
  3. Dӑ-mi un mesaj și ne vedem pentru a ridica listele de semnӑturi. Ocazie cu care ne putem cunoaște mai bine și sӑ discutӑm alӑturi de prietenii sau vecinii tӑi