Împreunӑ putem schimba orașul ȋn bine!

Ciprian Moldovan

     Numele meu este Ciprian Adrian Moldovan, locuiesc ȋn Popești – Leordeni din 2013, am 40 de ani, sunt cӑsӑtorit și am 2 copii. De când m-am mutat ȋn Popești – Leordeni, fiind preșdintele unei asociații de proprietari cu 9 blocuri, m-am lovit de probleme cauzate de o administrare defectuoasӑ a orașului și an de an speram ca lucrurile sӑ se-ndrepte.

 

     De-a lungul anilor m-am implicat civic ȋn mai multe acțiuni locale și nu am ezitat vreun moment sӑ mӑ implic public sau sӑ condamn neregulile de prin oraș. Fӑrӑ sӑ fiu lipsit de modestie pot spune cӑ sunt poate singurul candidat la Consiliul Local care s-a fӑcut cunoscut și auzit cu mult timp ȋnaintea campaniei electorale… În anul 2020 am candidat pentru funcția de Consilier Local din partea Partidului Verde dar  mai ȋmi erau necesare ~40 de voturi pentru a putea intra ȋn Consiliu. Candidatura de la momentul respectiv a fost ceva spontan, ȋnființând astfel filiala Partidului Verde din Popești Leordeni cu doar douӑ luni ȋnainte de alegeri alӑturi de o gașcӑ frumoasӑ de cetӑțeni din oraș, . Faptul cӑ nu am ieșit consilier nu m-a fӑcut sӑ renunț ci dimpotrivӑ, m-a motivat sӑ fiu și mai activ pentru cӑ mӑ simțeam dator fațӑ de cele peste 700 de persoane care ne acordase votul lor de ȋncredere dar și pentru restul cetӑțenilor vӑzând cӑ este nevoie de o voce care sӑ reclame atunci când lucrurile nu se fac sau nu se fac bine.

 

     Așa cӑ iatӑ-mӑ aici, ȋmi prezint candidatura independentӑ pentru poziția de Consilier Local și  Primar ȋn Popești – Leordeni. Pentru cӑ implicarea civicӑ are multe limitӑri și se lovește de tot felul de interese, ȋmi doresc sӑ trec la urmӑtorul nivel astfel ȋncât ȋn Consiliul Local sӑ fiu “vocea cetӑțenilor”. Este o muncӑ titanicӑ, pentru cӑ unui candidat independent i se solicitӑ același numӑr de semnӑturi ca unui partid ca sӑ-și poatӑ depune candidatura sau același numӑr de voturi pentru a obține funcția de Consilier Local. Aceastӑ candidaturӑ nu este imposibilӑ (așa cum poate veți vedea/auzi cӑ va spune “concurența” 😊 ) dar aici este nevoie de mobilizarea societӑții civile iar spiritul civic și revolta pe care o avem fațӑ de toate partidele care ne conduc de ani de zile ar trebui sӑ ne uneascӑ ȋn decizia votului.

 

     Așa cum este și normal dar cum nu am mai vӑzut, vӑ prezint mai jos CV -ul meu astfel ȋncât sӑ puteți lua decizia cea mai corectӑ. Totodatӑ, vӑ las și datele mele ȋn pagina de contact iar dacӑ doriți sӑ mӑ ajutați cu semnӑtura voastrӑ sau sӑ strângeți semnӑturi de la prieteni/vecini/colegi, puteți completa formularul și am sӑ vӑ contactez cât mai repede.

 

     Îmi doresc ca vocea mea ȋn Consiliul Local sӑ exprime problemele voastre iar oamenii din “partidul meu” sӑ fiți voi, cetӑțenii orașului.

 

     Împreunӑ putem schimba orașul ȋn bine!

 

                Voteazӑ INDEPENDENT!

                Voteazӑ un INDEPENDENT!